درباره ما

هر حوزه یا صنعتی، برای ادامه‌ی حیات باید دائم در حال به‌روز شدن باشد. به‌خصوص در دوران کنونی که سرعت تحول و پیشرفت، چنان شتابی گرفته که برای به‌روز شدن، باید دقت و پایشی بیش از همیشه در کار باشد. جهان جدید، در سیر همین تغییرات پُرشتاب، با گزاره‌ها و مفاهیم تازه‌ای روبه‌رو می‌شود. ساختارها و روندها دائم در حال تغییرند و این تغییرات، برآیند نتایج و تجربه‌هایی از آزمون و خطای مفاهیم جافتاده‌اند. انسان امروز، به‌صورت دائمی با مسئله‌ی زمان در چالش است و این چالش، در هر سطح و موقعیت و گذاری برقرار و در جریان است. چه نیروی انجام کاری باشید و چه کارفرما یا واسطه‌ی انجام، یکی از مهم‌ترین چالش‌های شما مدیریت زمان است که ارتباطی تنگاتنگ با حال و آینده‌ی شما دارد. در گذشته، حوزه‌های لجستیکی و حیطه‌های مربوط به ارسال و انتقال بار و بسته، به علت همین مواجهه با زمان، در شکل و ساختاری دیگر بازتعریف شدند و این مهم، به مجموعه‌هایی سپرده شد که این روند را برای درخواست‌کنندگان انجام می‌دادند. این تحول بنیادین، پس از آن که به سرعت تبدیل به فرایندی جاافتاده و طبیعی شد، نیازمند ارتقا و به‌روزرسانی بر اساس شناخت نیازهای مخاطبانش بود. با جستجویی ساده در جهان مجازی، می‌شود به آسانی با جدیدترین جزییات این تغییرات و تحولات آشنا شد. آن‌چه امروز باعث طرح‌ریزی و زایش کسب‌وکاری مانند تی پی ایکس شده است، جدا از نیاز روزآمدی کسب‌وکارهایی از این دست، گرایش و پیشرفت جهان نسبت به تبدیل کار به مسئله‌ای شخصی‌سازی‌شده است. اساس شکل‌گیری تی پی ایکس بر این بوده تا اصالت موضعی تعیین‌کننده برای اشتغال یا استفاده از خدمات و محصولاتی چنین، نه بر وسایل نقلیه یا التزام به حضور دائمی و زمان‌مند آدم‌ها در محیط کاری بسته و محدودکننده، که بر اصالت اشخاص باشد. هر کس، در هر وضعیت و موقعیتی می‌تواند سفارش‌دهنده یا سفارش‌گیرنده‌ی خدمات تی پی ایکس باشد. توانایی‌ها، تعیین‌کننده‌ترین زمینه‌های انتخاب و اشتغال در این بستر خواهند بود. رویه‌ای پُلی‌گُنیک که ضمن ایجاد اشتغال بدون محدودیت‌های تخصصی و همچنین برآورده ساختن نیازهای ازپیش‌تعیین‌نشده‌ی سفارش‌دهنده‌ها، فضای کار را به فضای شخصی‌سازی‌شده و منطبق بر مدیریت اختصاصی زمان و هزینه تبدیل می‌کند. دیر نخواهد بود که مفهوم کار، در گردشی بنیادین، در همه‌ی حوزه‌ها و تخصص‌ها به سمت‌وسویی چنین رو آورده و در آینده‌ای نه چندان دور نظام‌های اشتغالی تاکنون جاافتاده، جای خود را به رویکردهای تازه و سناریوهای جدید بسپارند. تی پی ایکس حاصل همین گرایش‌های تازه است.